Datum


Nästa styrelsemöte: , plats:


Första Krutträningen: N/A 18:00-20:00, plats: Hölle


Första Kruttävlingen: N/A 10:00, plats: Hölle


Förberedelse inför Forsträffen: N/A, plats: Hölle


Forsträffen, se under menyval Forsträffen, plats: Hölle


» 2015-03-14