Avgifter:

Träning: Materialavgift 150kr betalas en gång per år
Tävlingar: 30kr/tävling

Kontakta sekreteraren för aktuellt skjutschema.

Sekreteraren

» 2015-03-14